APEPO - Apostoli, profeetta, evankelista, paimen, opettaja

Viisi palvelutehtävää, mitä varten?

Ja asettaisi eteensä kirkastetun seurakunnan, vailla tahraa, ryppyä tai muuta sellaista, pyhän ja nuhteettoman. Efe 5:27 FINKRK

Kreikan kielestä, apostolos:
joka on lähetetty

Kuvaus:

Apostolit ovat Herramme Jeesuksen Kristuksen ja Pyhän Hengen lähettämiä Jumalan työntekijöitä johonkin tiettyyn tarkoitukseen Kristuksen ruumiissa. Apostolit eivät ihmisten uskonnollisten tai teologisten instituutioiden tuotosta. Eivät itsejulistautuneita henkilöitä tai näin itseään kutsuvia julistajia. Apostoleille on annettu tärkeä ja vastuullinen tehtävä tuoda esille Kristuksen mysteeriä seurakunnalle. Kyseinen palvelupaikka ei ole tarkoitettu yksilön koroittamiseen. Monesti apostoliksi kutsutut näkevät ilmestyksessä Herramme Jeesuksen Kristuksen, ja tämä vain Jumalan armosta.

Sisältö:

Apostolit joutuvat kestämään äärimmäisten ristiriitojen keskellä saarnatessaan Kristuksen mysteerejä, sillä nämä haastavat heidän sukupolvensa ihmisviisauden sekä yleiset uskomukset. Tästä syystä apostolin tehtävää voisi kuvailla traagiseksi ja kivuliaaksi palvelupaikaksi eikä valokeilaksi. Oletko huomannut, että Raamatussa ei kysytä, haluaisiko joku apostolin palvelupaikkaan? Järkevästi katsottuna, kukaan ei halua tätä tehtävää ellei hän ole siihen nimenomaisesti kutsuttu.

Lisää:

Erinomainen syventyminen apostolin palvelupaikasta löytyy Kenneth Haginin kirjoittamasta kirjasta, He gave gifts unto men.

“Paavali, apostoli – saanut virkansa, ei ihmisiltä eikä ihmisen välityksellä vaan Jeesukselta Kristukselta ja Isältä Jumalalta, joka herätti hänet kuolleista.”


Gal 1:1 FINRK

“Enkö minä ole vapaa? Enkö ole apostoli? Enkö ole nähnyt Jeesusta Kristusta, Herraamme? Ettekö te ole työni tulos Herrassa?”


1 Kor 9:1 FINRK

“Minusta näyttää, että Jumala on asettanut meidät apostolit vihoviimeisiksi, ikään kuin kuolemaan tuomituiksi. Olemme koko maailman katseltavina, sekä enkelien että ihmisten.”


1 Kor 4:9 FINRK

Kreikan kielestä, prophetes:
joka kuulee ja kuuntelee Jumalaa

Kuvaus:

Profeetan palvelupaikka on Kristuksen ruumissa tärkeä majakka. Se on johdonmukaisesti esiintyviä viisauden ja tiedon sanoja sekä henkien erottamista täynä. Pyhä Henki näiden kautta auttaa seurakuntaa pyhittymään, ohjaa ja suojaa sitä sekä varoittaa sitä Paholaisen juonista. Profeetta ei voi olla henkilö, joka ruokoilee vähän, tai henkilö, joka ei tunne Sanaa hyvin. Nämä ovat perustavanlaatuiset vaatimukset, jotta Jumala voi asettaa yksilön profeetan palvelupaikalle. Näkyjen tai ilmestysten jahtaaminen ilman rukousta tai tarkkaa Sanan tuntemista johtaa Bileamin virheeseen toistumiseen, noituuteen, ennustamiseen, ja okkultismiin. Varokaa vääriä profeettoja.

Sisältö:

Valitettavasti tämän sukupolven keskellä profeettojen määrä on räjähtänyt väärällä tavalla. Se on muuttunut rahan ja työtarjousten ennustamiseksi, tulevan puolison löytämiseksi, lapsen sukupuolen tietämiseksi, sopivan asuinpaikkakunnan määrittämiseksi, tai jopa oikeiden kenkien ostamisen johdatukseksi. Tämä on täyttä pilkaa palvelupaikalle, jonka kautta Pyhä Henki tuomitsee maailman synnistä, vanhurskaudesta ja tuomiosta. Veljet, varokaa ettei teitä petetä tai harhauteta.

Lisää:

Erinomainen syventyminen profeetan palvelupaikasta löytyy Kenneth Haginin kirjoittamasta kirjasta, He gave gifts unto men.

“Minä heittäydyin hänen jalkoihinsa kumartaakseni häntä, mutta hän sanoi minulle: 'Varo, ettet tee sitä. Minä olen sinun ja veljiesi palvelustoveri, niiden, joilla on Jeesuksen todistus. Kumarra ja palvo Jumalaa, sillä profetian henki todistaa Jeesuksesta.'”


Ilm 19:10 FINRK

“sillä mitään profetiaa ei ole koskaan tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.”


2 Pet 1:21 FINRK

“Jos sen sijaan kaikki profetoisivat ja joku, joka ei usko tai on oppimaton, tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja lausuisivat hänestä tuomion.”


1 Kor 14:21 FINRK

Kreikan kielestä, evanggelistes:
joka tuo hyviä uutisia

Kuvaus:

Pyhän Hengen asettama palvelupaikka on kaupunkin kaduilla julkisia ilmoituksia kaupungin tai torin kadulla huutava äänitorvi. Palvelupaikan tehtävä on on kutsua miehiä na naisia parannukseen yksinkertaisen Jeesuksen Kristusken evankeliumin kautta. Evankelista on parantumaton halu pelastaa kadotettuja, 'ryöstää helvetti taivaan täyttämiseksi'. He ovat koko ajan liikkessä ja eivät ole sidottuja kirkkokuntaan tai hallinnollisiin tehtäviin. He ovat Jumalan tulia ammuttuna hengellisesti pimeyden valtaamille alueille, jotta Jumalan pyhä tuli nielaisee nämä alueet pelastuksen sekä Pyhän Hengen ilon ja rauhan hyökyaaltoon.

Sisältö (Kritus):

Filippos meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi kansalle Kristusta. Apt 8:5 FINRK

“Filippos alkoi puhua ja lähtien tästä raamatunkohdasta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta.”


Apt 8:35 FINRK

“Seuraavana päivänä lähdimme sieltä ja tulimme Kesareaan. Menimme evankelista Filippoksen taloon ja jäimme hänen luokseen. Hän oli yksi niistä seitsemästä .”


Apt 21:8 FINRK

“Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen häntä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa häneen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Onhan kirjoitettu: 'Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka julistavat hyvää sanomaa!'”


Rom 10:13-15 FINRK

Kreikan kielestä, poimen
joka paimentaa Jumalan kansaa

Kuvaus:

Suosituin ja yleisin palvelupaikka, valtakunnan 'kodintekijä'. Pastori tuo turvan vastasyntyneille uskoville, vaihtaa hengelliset vaipat, antaa vauvan maitoa ja pitää kaikki lämpiminä. Jeesus paimensi apostolia usean vuoden ajan. Tätä palvelupaikkaa voidaan kutsua usealla nimellä: Piispa, Vanhin, Auttaja, Kaitsija, Paimen. Siitä on antanut hyvän kuvauksen apostoli Paavali ja Pietari. On mahdollista, että Pastori syyllistyy toimeen, että hän ei tahdo antaa hänen hengellisten lapsiensa kasvaa kypsyyteen Herrassa, koska tässä prosessissa nämä alkavat ise harjoittaa hengellisiä lahjojaan. Hän ei nää sitä mahdollisuutena ja Kristuksen valtakunnan leviämisenä vaan uhkana. Tällainen Pastori pelottelee, manipuloi ja hallitsee toimintansa alla olevia eli harjoittaa noituutta. Todellinen pastori ei pelkää antaa lauman ruokailla ja kasvaa Pyhän Hengen antamista rikkauksista toisten palvelutehtävien kautta.

Sisältö:

Todellinen paimen antaa henkensä lampaiden puolesta. Paimentaakseen ja ruokkiakseen lampaita pastorien täytyy olla vahva ja juurtunut rukoukseen ja Sanaan. Polvillaan rukouksessa he saavat taivaasta sanan, jonka kautta lauma kasvaa halussa kirkastaa Jeesusta sekä rakastaa Jumalaa sekä veljiä. Se sytyttää lauman liekkiin, kamppailemaan ja kärsimään polvillaan rukouksessa. Halu pyhittymiseen kasvaa ja synti ja rakkaus maailmaan kohtaan kuolee.

Lisää:

Erinomainen syventyminen pastorin palvelupaikasta löytyy Kenneth Haginin kirjoittamasta kirjasta, He gave gifts unto men.

“Minä kehotan vanhimpia teidän joukossanne – minä, joka itsekin olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja sekä myös osallinen siitä kirkkaudesta, joka on ilmestyvä: Kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta vaan vapaaehtoisesti, Jumalan mielen mukaan, ei häpeällisen voiton tähden vaan sydämen halusta. Älkää herroina hallitko niitä, jotka on teille uskottu, vaan olkaa laumalle esikuvana.”


1 Pe 5:1-3 FINRK

“Jeesus tiesi, että Isä oli antanut kaiken hänen käsiinsä ja että hän oli lähtenyt Jumalan luota ja oli palaava Jumalan luo. Niin hän nousi aterialta, riisui viittansa, otti pellavaliinan ja sitoi sen vyötäisilleen. Sitten hän kaatoi vettä pesuastiaan ja alkoi pestä opetuslastensa jalkoja ja kuivata niitä pellavaliinalla, joka oli hänen vyötäisillään.”


Joh 13:3-5 FINRK

“Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lampaiden edestä. Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä tunnen Isän. Minä annan henkeni lampaiden edestä.”


Joh 10:11,14,15 FINRK

Kreikan kielestä, didaskalos
joka etsii ja jakaa totuuden

Kuvaus:

Tehtävänä kouluttaa hengellisestä päiväkodista aina yliopistoon asti. Tämä tapahtuu systemaattisesti jakamalla elämän leipää sopivan kokoisina palasina ja annoksina. Opettaja toimii yliluonnollisessa ilmestyksen ja viisauden hengen voitelussa tehden Raamatusta elävää Sanaa eikä kuollutta teologiaa. Tässä palvelupaikassa yksilö on täynä Raamatun tuntemusta ja hän toimii käsi kädessä Pastorin kanssa täsmällisessä Kristuksen ruumiin opetuslapseuttamissa ja ravitsemisessa.

Sisältö:

Toisin, kuin pastori, opettaja ei välttämättä ole paikkakuntaa sidottu vaan sen alue ulottuu usean seurakunnan piiriin, jotta nämä voivat vahvistua ja kasvaa. Opettajan tehtävä on vieroittaa seurakunta tuttipulloista, joita pastori tarjoaa. Tämän palvelutehtävän odotetaan tuovan vahvaa ruokaa, joka vahvistaa hengellistä vastustuskykyä, vahvistaa ja lisää valppautta vääriä opettajia ja pettäjiä vastaan. Opettajan tehtävänä on muuttaa hengelliset vauvat ja lapset nuoriksi, nuoriksi aikuisiksi ja täysi-ikäisiksi aukuisiksi. Tehtävänimike, operaatio täysi-ikäisyys!

Huomioita:

Paikallisseurakuntasi voi olla täynä fyysisesti aukuisia, mutta hengellisesti vauvoja, on sitten kyse laumasta tai paimenesta. He huutavat jatkuvasti hengellisten tuttipullojensa perään. Tämä on hengellinen hätä tilanne! Kutsu nopeasti paikalle opettaja.

“Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia: Barnabas ja Simeon, lisänimeltä Niger, kyreneläinen Lukios ja Menahem, joka oli neljännesruhtinas Herodeksen kasvinkumppani, sekä Saulus.”


Apt 13:1 FINRK

“Te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanan ensimmäisiä alkeita. Te olette maidon tarpeessa, ette vahvan ruuan. Jokainen, jota vielä ruokitaan maidolla, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on pikkulapsi. Vahva ruoka taas on täysi-ikäisille, niille, joiden aistit ovat tottumuksesta harjaantuneet erottamaan hyvän ja pahan.”


Hep 5:12-14 FINRK

“Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja ovat kaikkien opintuulten heiteltävinä ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa.”


Efe 4:14 FINRK

“Hän on myös tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen vaan Hengen. Kirjain tuottaa kuoleman, mutta Henki tekee eläväksi.”


2 Kor 3:6 FINRK