Aito seurakunta

Mikä on aito seurakunta?

Nykyään on niin monia seurakuntia ja kirkkokuntia, että saat pääsi pyörälle yrittäessäsi selvittää, mikä on aitoa. Onko aito Jeesuksen Kristuksen seurakuntaa olemassa tänään? Voitko tunnistaa sen?

Jeesus on kirkastettu

Mutta joka kerskaa, hänen kerskauksenaan olkoon Herra. 2 Kor 10:17 FINRK

Hän kirkastaa minut, sillä hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Joh 16:14 FINRK

Syöttepä siis tai juotte tai teettepä mitä tahansa, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. 1 Kor 10:31 FINRK

Ristiä saarnataan

Mutta me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta. Hän on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. 1 Kor 1:23,24 FINRK

Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat! Jeesus Nasaretilainen oli mies, josta Jumala todisti teille voimateoilla, ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala teki hänen kauttaan teidän keskuudessanne, niin kuin itse tiedätte. Hänet Jumala antoi teidän käsiinne edeltäpäin tekemänsä päätöksen ja ennaltatietämisensä mukaisesti, ja hänet te laista tietämättömien miesten kätten kautta naulitsitte ristiin ja tapoitte. Mutta Jumala herätti hänet ja päästi hänet kuoleman tuskista. Eihän ollut edes mahdollista, että kuolema olisi voinut pitää häntä vallassaan. Apt 2:22-24 FINRK

Veljet, minä palautan mieleenne sen evankeliumin, jonka olen teille julistanut ja jonka olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte. Sen kautta te myös pelastutte, jos pidätte kiinni siitä sellaisena kuin minä sen teille julistin. Muuten olette aivan turhaan uskoneet. Ennen kaikkea annoin teille tiedoksi sen, minkä myös itse olin saanut: Kristus kuoli meidän syntiemme tähden Kirjoitusten mukaan, hänet haudattiin ja hänet herätettiin kolmantena päivänä Kirjoitusten mukaan. 1 Kor 15:1-4

Rakkaus Jumalaa ja veljiä kohtaan on runsasta puhtaasta sydämestä, hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta

Käskymme päämääränä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä, hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta. 1 Tim 1:5 FINRK

Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe, ja te riemuitsette sanoin kuvaamattomalla ja kirkastuneella ilolla. 1 Pet 1:8 FINRK

Tämä käsky meillä on häneltä: joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeään. 1 Joh 4:21 FINRK

Rakkaus maailmaa kohtaan kuolee ja rakkaus maailman asioita kohtaan kuolee

Te avionrikkojat! Ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, hänestä tulee Jumalan vihollinen. Jam 4:4 FINRK

Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, Isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmien halu ja elämän korskeus, se ei ole Isästä vaan maailmasta. 1 Joh 2:15,16 FINRK

Mikään tässä maailmassa ei tyydytä sinua enää, haluat vain Jeesuksen ja enemmän Häntä.

Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä saaneet sitä, mikä oli luvattu. Kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Ne, jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata. Hep 11:13,14

Haluan tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemuksensa voiman ja hänen kärsimystensä osallisuuden ja tulla hänen kaltaisekseen samastumalla hänen kuolemaansa. Phi 3:10 FINRK

Jos olet alkanut rukoilla enemmän, jos olet alkanut lukea Raamattua enemmän, jos olet alkanut saarnata evankeliumia enemmän, olet oikeassa paikassa.

Me itse tahdomme pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa. Apt 6:4 FINRK

Olkaa siis, rakkaat veljeni, lujia ja järkähtämättömiä, aina innokkaita Herran työssä, ja tietäkää, että vaivannäkönne Herrassa ei ole turhaa. 1 Kor 15:58

Intohimosi rukoilla yhdessä ja erikseen syttyy täyteen liekkiin ja vain kasvaa päivä päivältä. Haluat rukoilla tuntikausia

Jeesus kertoi heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla lannistumatta. Luk 18:1 FINRK

Kehotan teitä, veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta ja Hengen rakkauden kautta auttamaan minua taistelussani rukoilemalla puolestani Jumalaa. Rom 15:30 FINRK

Sen, kuinka elävä seurakunta on, huomaa suoraan sen rukouskokouksesta. Jos haluat tietää seurakunnan tilan, mene rukouskokoukseen. Jos se on täynnä intohimoa, intoa, sydämen pohjasta lähteviä ja Hengen ja Sanan täyttämiä rukouksia, olet oikeassa paikassa. Jos he rukoilevat sielujen puolesta, kärsivät tuskasta kuolleiden seurakuntien puolesta, itkevät harhaan joutuneiden puolesta, makaavat tuskassa kadonneiden puolesta, rukoilevat yleistä herätystä, pyrkivät evankeliumin edistämiseen ja vastustavat henkeen ja vereen syntiä, *niin* oikeassa paikassa. Jos näin ei ole, seurakunta on menettänyt ensirakkautensa ja sillä on nimi, mutta se on kuollut. Sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu.

Vapaaksi päästyään apostolit menivät omiensa luo ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja vanhimmat olivat heille sanoneet. Sen kuultuaan he kaikki yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat... Apt 4:23,24a FINRK

Te kyykäärmeiden sikiöt, kuinka te voisitte puhua hyvää, kun itse olette pahoja! Sydämen kyllyydestä suu puhuu. Mat 12:34 FINRK

Enemmän ihmisiä pelastuu sinun kauttasi

Vanhurskaan hedelmä on elämän puu, ja viisas voittaa sieluja. San 11:30 FINRK

Hän sanoi heille: ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Mar 16:15 FINRK

Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille: 'Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka.' Mat 28:18-20 FINRK

Pyhyyttä saarnataan ja se näkyy ihmisten elämässä

Te olette todistajamme, samoin Jumala, kuinka pyhiä, oikeamielisiä ja nuhteettomia olimme teitä kohtaan, jotka uskotte. 1 Tes 2:10 FINRK

Tulkaa sen kaikessa vaelluksessanne pyhiksi, niin kuin sinun kutsujannekin on pyhä. Onhan kirjoitettu: ”Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä.” Jos te siis Isänänne huudatte avuksi häntä, henkilöön katsomatta tuomit joka jokaisen hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa jumalanpelossa tämä muukalaisuutenne aika. tuotteenttehän, että teitä ei ole lunastettu isiltä perimästänne turhasta vaelluksesta katoavilla aarteilla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, kuin virheettömän ja tahrattoman Karitsan, kalliilla verellä. Hänet oli kyllä ​​ennalta ehkäistä jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikana paikalla on tuotu julki teitä varten. 1 Pet 1:15-20 FINRK

Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä vielä ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niin kuin hän on puhdas. 1 Joh 3:2,3 FINRK

Syntiä vihataan ja se tuomitaan

Temppelissä hän tapasi niitä, jotka myivät härkiä, lampaita ja kyyhkysiä. tarjolla oli myös rahanvaihtajia istumassa. Hän teki köydenpätkistä ruoskan ja ajoissa kaikki ulos temppelialueelta lamppuaineen ja härkinen. Rahanvaihtajien rahat hän kaatoi maahan, ja heidän pöytänsä hän työnsi kumoon. Kyyhkysten myyjille hän sanoi: 'Viekää nämä pois täältä! Älkää tehkö minun Isäni huoneesta markkinapaikkaa. Joh 2:14-16 FINRK

Vaikka minä ruumiillisesti olen poissa, olen kuitenkin hengessä läsnä ja kuin läsnä on jo langennut tuomion sille, joka on tehnyt tuollaista. Kun olette Herran Jeesuksen nimessä nauttineet yhteen ja minun henkeni ja Herramme Jeesuksen voima ovat läsnä, tuo mies luovutettava Saatanan haltuun lihan turmioksi, jotta hänen henkensä pelastuisi Herran päivänä. Kerskailunne ei ole hyväksi. Ettekö tiedä, että pieni määrä hapatetta hapattaa koko taikinan? 1 Kor 15:3-6 FINRK

Toiset pelastakaa tulesta temmaten, toisia taas armahtakaa kavahtaen heitä, inhoten ruumiin tahraamaa vaatettakin. Jud 1:23 FINRK

Synti lakkaa elämästäsi, vapaudut sorrosta, riippuvuudet murtuvat, sairaudet parantuvat, demonit karkotetaan, ELÄMÄT muuttuvat JUMALAN VOIMALLA!

Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä. Jos he juovat jotakin kuolettavaa, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä tulevat terveiksi. Mark 16:17,18 FINRK

Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen. Luk 4:18 FINRK

Te myös tiedätte, kuinka Jumala oli voidellut Pyhällä Hengellä ja voimalla nasaretilaisen Jeesuksen, hänet, joka kulki paikasta toiseen, teki hyvää ja paransi kaikki Paholaisen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssaan. Apt 10:38 FINRK

Puheeni ja julistukseni ei ollut inhimillisen viisauden suostuttelevia sanoja vaan Hengen ja voiman osoittamista, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisviisauteen vaan Jumalan voimaan. 1 Kor 2:4,5 FINRK

Pyhän Hengen vapaus, vanhurskaus, ilo ja rauha on läsnä

Sillä Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Rom 14:17 FINRK

Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siellä on vapaus. 2 Kor 3:17 FINRK